top of page

KARTA KATALOGOWA

 

                                           VC20                    VC21

Chęstotliwość wibracji

159.2 Hz

15.92 / 40 / 80 / 159.2 / 320 / 640 / 1280 Hz

Wartość drgań

10 m/s²

1 / 2 / 5 / 10 / 20 m/s²

Maksymalna masa czujnika

600 g

50 - 500 g, zależna od częstotliwości i wartości drgań

Kalibrator / zadajnik wibracji VC20/VC21

  • Szybka i prosta kalibracja systemów do pomiaru prędkości, przyspieszenia i amplitudy wibracji

  • Wzbudzanie niezależnej wartości drgań

  • Wartość wibracji 10 m/s² (VC20) lub wybierana w  5 krokach od 1 do 20 m/s² (VC21)

  • Częstotliwość drgań kwarcowych wynosi 159.2 Hz (VC20) lub do wyboru w 7 krokach od 15.92 Hz do 1280 Hz (VC21)

  • Urzadzenie może kalibrować czujniki do pomiaru wibracji ciała człowieka zgodnie z ISO 8041 oraz czujniki do pomiaru wibracji budynków i konstrukcji zgodnie z DIN 4150-3

  • Zasilanie bateryjne daje urządzeniu mobilność

  • Spełnia normy PTB

  • Solidna obudowa gwarantuje trwałość

bottom of page