top of page

Wielokanałowy wzmacniacz sygnału dla czujników wibracji

  • 8 kanałowy kondycjoner sygnału z filtrami i integratorem sygnałow.

    Pomiar w trybach RMS/Peak

    Monitor wibracji z wyjściem przekaźnikowym

    Web server do pomiarów zdalnych

bottom of page