top of page

DOBÓR CZUJNIKA DRGAŃ

W celu osiągnięcia optymalnych warunków pomiarowych należy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czy można w wybranym miejscu dokonać pomiarów nie zmieniając drgań i odczytać ich wartości?

  • Czy wybrana lokalizacja czujnika jest w bliskiej odległości od ich źródła oraz czy nie są one po drodze tłumione?

  • Czy jest dopuszczalne (biorąc pod uwagę ograniczenia gwarancyjne) i możliwe pod względem technicznym wykonanie płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni wraz z gwintem montażowym dla akcelerometru?

  • Czy zamocowanie czujnika drgań nie zmieni charakterystyki drgań badanego obiektu?

  • Jaki jest wpływ otoczenia (temperatura, wilgotność, EMI, zginanie itp.) na lokalizację czujnika?

Poniższa tabela zawiera podsumowanie najważniejszych kryteriów wyboru akcelerometru:

Kryterium

Właściwości akcelerometru

Zakres amplitudy

Wybierz odpowiednią czułość oraz maksymalne przyspieszenie.

Zastosowanie wysokiej czułości akcelerometru do niskiej amplitudy drgań

Tabela wyboru dla przyspieszenia:

<10 g

10 - 200 g

200 - 1000 g

1000 - 10000 g

KB12(VD)
KS48C

KS76C100
KS77C100
KS78.100
KS901.100
KS813B
KS74C100
KS80D
KS81B
KS94B100
KS95B100
KS943B100
KS823B

KS76C10
KS77C10
KS78.10
KS901.10
KD41
KD42
KS91B
KS94B10
KS95B10
KS74C10
KS943B10

KS93
KD37
KD38
KS56
KS57
KS90

Zakres częstotliwości

Wybierz częstotliwość rezonansową oraz liniowy zakres częstotliwości.

Tabela doboru dla limitu 3dB częstotliwości:

<200 Hz

0.2 - 10 kHz

10 - 15 kHz

15 - 25 kHz

>25 kHz

KB12(VD)

KS48C
KS81B
KS813B
KS823B

KD37
KD38
KD41
KD42
KS80D

KS76C100
KS77C100
KS78.10/100
KS901.10/100
KS90
KS93
KS943B10
KS943B100
KS74C10
KS74C100
KS56
KS57

KS91B
KS94B10
KS94B100
KS95B10
KS95B100
KS76C10
KS77C10

Masa badanego obiektu

Masa akcelerometru < 1/10 masy badanego obiektu.

Metoda badania masy akcelerometru według normy ISO 2954:

"W punkcie wibracji należy umieścić masę równa czujnikowi. Jeżeli zmiana mierzonej amplitudy drgań jest większa niż 12% czujnik jest zbyt ciężki"

Wybór miniaturowych akcelerometrów dla lekkich obiektów.

tabela doboru dla masy czujnika:

<3 g

3 - 20 g

20 - 50 g

50 - 100 g

>100 g

KS91B
KS94B10
KS94B100
KS95B10
KS95B100

KS90
KS943B10
KS943B100
KS78.10/100
KS901.10/100

KS76C10
KS76C100
KS77C10
KS77C100
KD37
KD38
KS74C10
KS74C100
KS56
KS57

KD41
KD42
KS80D

KB12(VD)
KS48C
KS81B
KS813B
KS823B

Wysoka temperatura

Modele KS56 oraz KS57 dla temp. do 250 °C

Przebiegi temperaturowe, Base Strain, pole magnetyczne, ekstremalny hałas

Oceny wpływu, wybierz czujnik według właściwości, wybierz typ akcelerometru według przebiegów temperaturowych lub,
akcelerometr z grupy KS. temperature transients or base strain may occur, stainless steel versions for strong magnetic fields

Wilgotność i kurz

Akcelerometry przemysłowe posiadają stopień ochrony IP67

Pomiar prędkości drgań i przemieszczenia

Pojedyncza i podwójna integracja poniżej 20 Hz. Rodzaj zastosowanego akcelerometru grupa KS

Montowanie

Szybki pomiar poniżej 1 kHz z niedużą dokładnością.

Użyj sondy pomiarowej.

Dla pomiarów bez zmiany obiektu testowego

Użyj akcelerometru na zatrzask magnetyczny lub wosk albo uszczelniacz.

Długoterminowe pomiary

Use stud mounting or insulating flange

Problem z uziemieniem lub różnice potencjałów

Użyj kołnierza izolacyjnego lub izolowanego akcelerometru

Duża odległość pomiędzy czujnikiem a urządzeniem pomiarowym

Użyj akcelerometru IEPE

Pomiar w dwuch lub trzech osiach

Użyj akcelerometru trójosiowego lub adaptera trójosiowego

Czujnik telemetryczny lub urządzenie zasilane z baterii

Użyj akcelerometru pojemnościowego lub IEPE który ma niski pobór prądu

bottom of page