top of page

WIBRODIAGNOSTYKA

Wibrodiagnostyka to dziedzina techniki, która zajmuje się badaniem i diagnozowaniem stanu maszyn i urządzeń na podstawie analizy drgań mechanicznych. Jest to ważna metoda monitorowania stanu technicznego maszyn, umożliwiająca wczesne wykrywanie usterek i problemów.

Wibrodiagnostyka opiera się na analizie charakterystyk drgań generowanych przez maszyny. Drgania te mogą być wynikiem różnych czynników, takich jak niewłaściwe naprężenia, luzy w połączeniach, zużycie elementów, nieodpowiednie smarowanie czy uszkodzenia łożysk.

Wibrodiagnostyka umożliwia monitorowanie drgań na bieżąco, co pozwala na wykrycie nawet najmniejszych zmian w charakterystykach drgań. Dzięki temu można wczesnym etapie wykryć awarie czy defekty, co minimalizuje ryzyko poważniejszych uszkodzeń maszyny oraz potencjalnych przestojów w produkcji.

Metody wibrodiagnostyki obejmują analizę widmową drgań, analizę czasowo-częstotliwościową, badanie charakterystyk amplitudowych i fazowych oraz ocenę współczynnika tłumienia. Dzięki tym narzędziom można ocenić stan techniczny maszyn i określić, czy wymagają one jakichkolwiek napraw czy konserwacji.

Wibrodiagnostyka znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak przemysł, energetyka, transport czy górnictwo. Jest niezwykle przydatna w utrzymaniu maszyn w optymalnym stanie technicznym oraz w zapobieganiu awariom i przestojom, co przekłada się na poprawę efektywności i rentowności przedsiębiorstw.

Education

2015-2017

Degree
University Name

Briefly describe your degree and any other highlights about your studies you want to share. Be sure to include relevant skills you gained, accomplishments you achieved or milestones you reached during your education.

2011-2014

Degree
University Name

Briefly describe your degree and any other highlights about your studies you want to share. Be sure to include relevant skills you gained, accomplishments you achieved or milestones you reached during your education.

2007-2010

Degree
University Name

Briefly describe your degree and any other highlights about your studies you want to share. Be sure to include relevant skills you gained, accomplishments you achieved or milestones you reached during your education.

bottom of page