top of page

MONITORY WIBRACJI

Jak działa Monitor Wibracji ?

Monitor drgań jest urządzeniem skonstruowanym specjalnie do monitorowania i analizowania drgań w systemach mechanicznych. Składa się z kilku głównych komponentów, które współpracują, aby zapewnić precyzyjne pomiary i dokładną interpretację wyników.

 

1. Czujniki Wibracji

Monitor wibracji  jest połączony z wysokiej jakości akcelerometrem, który jest umieszczany w odpowiednich miejscach maszyny np. według normy maszynowej ISO20816. Czujniki te rejestrują drgania i przekazują sygnały do jednostki centralnej monitora.

 

2. Jednostka Centralna - Monitor

Jednostka centralna czyli sam monitor drgań, przetwarza sygnały pochodzące z czujników wibracji. Elektronika zawarta w monitorze przetwarza te sygnały za pomocą zaawansowanych algorytmów i oprogramowania, które analizują i interpretują dane dotyczące drgań.

3. Interfejs Użytkownika

Monitor wibracji drgań jest wyposażony w intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia łatwe odczytywanie i analizowanie wyników pomiarów. Za pomocą interfejsu użytkownika można skonfigurować parametry monitorowania, ustawić progi alarmowe oraz opóźnienie zadziałania przekaźnika zawartego w monitorze.

 

4. Oprogramowanie Analizujące

Wiele monitorów wibracji drgań jest dostarczanych z oprogramowaniem, które umożliwia zaawansowaną analizę danych dotyczących drgań. To oprogramowanie może generować wykresy, diagramy, czy raporty, które pomagają w identyfikacji wzorców, anomalii i potencjalnych problemów w pracy maszyn.

 

Często Zadawane Pytania (FAQs)

 

1. Jakie są korzyści płynące z monitorowania wibracji ?

Monitorowanie drgań ma wiele korzyści, takich jak:

 • Wczesne wykrywanie potencjalnych usterek w maszynach

 • Minimalizacja ryzyka awarii sprzętu i przerw w działaniu

 • Optymalizacja planowania konserwacji i napraw

 • Poprawa wydajności i trwałości maszyn

 

2. Jak często należy monitorować wibracje w maszynach wirujących?

Częstotliwość monitorowania wibracji zależy od specyfiki danego systemu mechanicznego. W niektórych przypadkach zaleca się monitorowanie wibracji na bieżąco, zwłaszcza w przypadku krytycznych urządzeń. W innych przypadkach, regularne pomiary wykonywane co określony czas mogą być wystarczające. Najczęściej monitorowanie wibracji wykonuje się zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia lub w oparciu o normy maszynowe.

 

3. Jakie są najczęstsze przyczyny występowania wibracji w maszynach?

Nieprawidłowe wibracje w maszynach mogą mieć wiele przyczyn, takich jak:

 • Niewyważenie wirnika

 • Nieprawidłowa geometria lub uszkodzenie łożyska

 • Ugięcie lub nierówność wału

 • Niewłaściwie zamocowane elementy konstrukcyjne

 • Utrata smaru, nieprawidłowe smarowanie (nadmiar smaru) lub niewłaściwy środek smarny

 • Usterki mechaniczne, takie jak pęknięcia lub zużycie części

 

4. Jakie są najważniejsze cechy dobrego monitora wibracji drgań?

Dobrej jakości monitor wibracji drgań powinien posiadać następujące cechy:

 • Wysoka czułość i precyzja pomiaru

 • Szeroki zakres częstotliwości pomiarowych

 • Możliwość konfiguracji progów alarmowych i alertowych realizowanych za pomocą przekaźnika

 • Łatwy interfejs użytkownika i intuicyjne programowanie

 • Odporność na warunki środowiska w jakim mają pracować

Podsumowanie

Monitor wibracji drgań jest nieodłącznym narzędziem w dziedzinie monitorowania drgań. Jego rola jest niezwykle istotna w zapobieganiu awariom maszyn, poprawie wydajności systemów mechanicznych oraz minimalizacji kosztów związanych z nieprawidłowym działaniem, które wiąże się z pogorszeniem jakości produktu. Dzięki monitorowi wibracji drgań można zidentyfikować potencjalne problemy we wczesnym stadium i podjąć odpowiednie działania naprawcze. Pamiętaj, że monitorowanie wibracji drgań powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta i normami maszynowymi, aby uzyskać jak największą skuteczność i precyzję.

============================================

monitory wibracji M14 ze sterownikiem WAGO do monitoringu wibracji online z alarmami, alertami

Our Story

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement.

Our Clients

bottom of page