top of page
Przepływomierze laboratoryjne do cieczy agresywnych i obojętnych

Urządzenia do pomiaru przepływu cieczy

Holenderska firma Equflow produkuje przepływomierze turbinowe stałe i single-use do pomiaru w cieczach obojętnych także w żywności i farmaceutykach, oraz cieczach agresywnych w tym paliwach płynnych, kwasach, zasadach, ługach i innych chemikaliach.

Przepływomierze
bottom of page