top of page

Oprogramowanie do rejestracji wibracji drgań. Podłączając akcelerometr do komputera PC za pośrednictwem M312b.

Rejestracja może być ciągła lub wywoływana przekroczeniem zadanego progu.

 

VM-REC Oprogramowanie do rejestracji wibracji drgań


 • Aplikacja
  ● Moduł oprogramowania systemu pomiaru drgań na komputerze PC VibroMetra
  ● Rejestracja sygnałów wibracyjnych w formacie binarnym lub tekstowym do późniejszej analizy
  ● Rejestracja surowych sygnałów lub wstępnie przetworzonych wartości całkowitych, takich jak wartości skuteczne i szczytowe
  ● Pomiar wibracji
  ● Pomiary akustyczne

   

  Właściwości
  ● Filtry górnoprzepustowe i dolnoprzepustowe o dużym nachyleniu
  ● Nagrywanie wyzwalane przekroczeniem poziomu wibracji lub ciągłe
  ● Wartości przed i po wyzwoleniu
  ● Wyzwalanie kombinacji wszystkich kanałów za pomocą funkcji i/lub
  ● Każde wywołanie zapisuje plik dziennika z automatycznie wygenerowaną nazwą pliku, która może zawierać zmienne zdefiniowane przez użytkownika
  ● Wykres słupkowy i numeryczny wyświetlacz poziomu wibracji
  ● Poziomy alarmowe wskazywane poprzez zmianę kolorów wykresu
  ● Synchroniczne nagrywanie do czterech sygnałów na okno
  ● Dane binarne z nagłówkiem tekstowym (również jako osobne pliki) lub dane tekstowe z nagłówkiem tekstowym

bottom of page