top of page

Oprogramowanie do pomiaru wibracji drgań. Podłączając akcelerometr do komputera PC za pośrednictwem M312b.

Oscyloskop do nieustalonych sygnałów drganiowych.

Wyświetla reakcję w dziedinie czasu przyspieszenia drgań a VM-SCOPE+, także dla prędkości i przemieszczenia.

Nadaje się do testowania wstrząsów i upadków opakowań i innych produktów i obiektów.

Pamięć na zapis sygnału w czasie rzeczywistym to110 s po wyzwoleniu i 1 s przed wyzwoleniem.

VM-SCOPE Oprogramowanie do pomiaru wibracji drgań

 • Aplikacja

  ● Moduł oprogramowania systemu pomiaru drgań na komputerze PC VibroMetra

  ● Testowanie wstrząsów

  ● Testowanie upadku

  ● Testy opakowań

  ● Pomiary impulsów

  Właściwości

  ● Wyświetla w czasie rzeczywistym sygnały wibracyjne i stany nieustalone w dziedzinie czasu

  ● Kryterium urazu głowy (HIC)* z VM-SCOPE+

  ● Pomiar czasu zaniku za pomocą VM-SCOPE+

  ● Pozycja fazy (orbita) z VM-SCOPE+

  ● Do czterech wykresów na diagram

  ● Dwa kursory pomiarowe

  ● Do czterech wykresów na diagram

  ● Eksport jako bitmapa, PNG lub plik tekstowy ręcznie lub okresowo

  ● Diagnoza off-line wcześniej zarejestrowanych, surowych danych

  *

  Head Injury Criterion

   

bottom of page